Mikkels Hus

Mikkels Hus

Mikkels Hus på Klithavevej, som er opført i 1729, er Løkkens ældste hus. Nordsiden er bindingsværk, mens sydsiden ved en renovering i 1907 er muret op.

 

Huset har fået navnet efter fisker Mikkel Christensen, som købte det i 1880.

 

I 1944 købte Ingemann Eskildsen huset af Mikkel Christensens efterkommere for 9000 kr. En del af indboet fulgte med ved denne handel og er bibeholdt til i dag. Huset ejes nu af Jette Zetterberg, som overtog det efter sin far Ingemann Eskildsen.

Facaden fra 1907 er bevaret.

Nordsiden med bindingsværk er den originale.

Modellens sydvendte facade

Modellens nordvendte facade