facebook

Mikkels Hus

mikkelshussyd

Løkkens ældste hus

Mikkels Hus på Klithavevej, som er opført i 1729, er Løkkens ældste hus. Nordsiden er bindingsværk, mens sydsiden ved en renovering i 1907 er muret op.

Navn efter Mikkel Christensen

Huset har fået navnet efter fisker Mikkel Christensen, som købte det i 1880. 

Solgt for kr. 9000

I 1944 købte Ingemann Eskildsen huset af Mikkel Christensens efterkommere for 9000 kr. En del af indboet fulgte med ved denne handel og er bibeholdt til i dag. Huset ejes nu af Jette Zetterberg, som overtog det efter sin far Ingemann Eskildsen.


2
Den gule renoverede facade mod syd.

Nordsiden med bindingsværk
Det originale bindingsværk på nordsiden.

model syd
Modellen fra syd

Modellen fra nord
Modellen fra nordsiden