facebook

Nørregade 2

Nørregade 2 ejedes år 1900 af Peter Børsch, som siden 1886 havde drevet manufakturhandel i bygningen.

Den 6. januar 1900 døde Peters kone Anna, der havde deltaget i forretningen som syerske og arbejdet med oliering af fiskernes olietøj.

Peter Børsch flyttede til Hillerød med sine 5 børn, men ejede stadig ejendommen i Løkken.

Forretningen blev overtaget af Hans Gotfred Højbjerg, som kom fra Horsens sammen med sin kone Bodil Marie og to børn.

Senere har forretningen været drevet af Carl Ransby, som bl.a. havde et udsalg fra Horsens Tugthus.

Som det ses på billedet, var Bertha Thon ejer af forretningen, inden Bach Mortensen i mange år havde den.

olebachforretningsvindue

Ole Bach Mortensen ved modellen af barndomshjemmet.            Forretningsvinduet.

sorthvidbachmortensenbutik


flytningtilsverigesvej

Flytning til Sverigesvej. Huset er idag placeret i Minibyen i Vendsyssel Plantage.