facebook

Nørregade 6 og 8

Nørregade 6

Huset, som omkring år 1900 var et beboelseshus, har siden rummet forskellige forretninger.

I dag er der frisørsalon i huset.

Nørregade 8

Som det ses på billedet, var huset indrettet med beboelse og forretning. Kringlen på billedet viser at det er en bagerforretning. Siden har flere købmænd haft forretning på stedet. I dag har ravhuset til huse der.

Facaden på den daværende bygning mod Nørregade er længere end den nuværende. Ved nyopførelse af bygningen blev den afkortet for at give plads til udvidelse for den dengang meget smalle Vendelbogade.